Algemeen

Adres: Paul Kleestraat 42, 3544NT Utrecht
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN-rekeningnummer: NL15ABNA0558212301 t.n.v Stichting Calling Voice
Kvk inschrijving: 52.58.54.84
RSIN: 8505.11.641

Bestuurssamenstelling en functie
Voorzitter: Gor Khachaturyan
Secretaris: Shant Assadourian
Penningmeester: Grigor Khachaturyan

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de vrijwilligers krijgen geen financiële beloning/vergoeding. Ook niet in de vorm van vrijwilligersbijdragen. De gemaakte onkosten van bestuursleden zouden gedeclareerd kunnen worden, maar in de praktijk ziet het bestuur hier vaak van af. De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Dit ook nooit gehad. We proberen de kosten van de organisatie zo laat mogelijk te houden zodat alle giften aankomen op plaats bestemming zonder administratiekosten.

Beleidsplan 2020-2021 Stichting Calling Voice

 1. Doelstelling: Het delen van Gods liefde, zoals getoond door Jezus Christus, met de armen overal ter wereld, zodat zij een menswaardig leven hebben in sociaal, geestelijk en economisch opzicht. Het goede nieuws van Jezus Christus brengen bij het hart van elke jongere, zodat zij hun leven gaan leiden in overeenstemming met de Bijbel en in een persoonlijke relatie met Jezus.
 1. Middelen: Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 • Het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden met betrekking tot hun projectactiviteiten
 • Samenwerken met de lokale voorgangers in de projecten die er zijn voor de buurten en steden.
 • Het bevorderen van werkgelegenheid door het opzetten en ondersteunen van zelfstandige kleinschalige werkprojecten, zoals huisindustrieën en coöperaties
 • Het bevorderen van de sociale leefomgeving door het financieren van kleinschalige sociale projecten, zoals medische voorzieningen en onderwijs
 • Het bevorderen van bewustwording onder de mensen in het Westen van de noodzaak van een eerlijker verdeling van de welvaart
 • Zodanige activiteiten als de christelijke kerk dienstig acht ter betrekking van haar doel.
 • Noodhulp en bijbelverspreiding aan vluchtelingen.
 • In 2020 en 2021 zal stichting Calling Voice met name in Armenië actief zijn gezien de ontwikkelingen en de maatschappelijke noden die er zijn.
 1. Bestuur en financiële zaken. Wijze van verwerving van fondsen. 
  De fondsen benodigd voor het laten functioneren van stichting Calling Voice komen in 2020-2021 van diverse donateurs in Nederland. Dit zijn vooral particuliere donateurs maar soms ook bedrijven, organisaties en kerken. De donaties komen veelal via de website binnen dmv IDEAL overboeking of als direct bankoverschrijving.

  Wijze van beheer en besteding van de fondsen
 • De financiële situatie van stichting Calling Voice wordt driemaandelijks gecontroleerd op de bestuursvergadering aan de hand van de verlies en winst rekening en de prognose voor de komende tijd.
  De boeken worden jaarlijks gecontroleerd en wordt er een financieel jaarverslag gemaakt.
 • Grote deel van de bestedingen de gelden ten behoeve van de doelstelling wordt in het land gedaan waar we actief zijn, nu concreet in Armenië. De besteding wordt verantwoord door onze betrouwbare contactpersoon die ook zelf in Nederland is geweest om de donateurs te ontmoeten. Er worden aankoopbewijzen en verklaringen verzameld en getoond in Armenië.
 • Concrete voorbeelden van de bestedingen in 2020 en gepland in 2021:
  • Voedselpakketten
  • Stookhout voor in de winter
  • Zomerkampen voor kinderen die leven in armoede
  • Schoenendoosactie met cadeaus
  • Evenementen voor kinderen rond kerst en oud- en nieuw
  • Kleding voor kinderen die daarin hoge nood kennen, veelal vluchtelingen

Daarnaast wordt er onderzocht om in 2021 ook medische noodhulp te organiseren voor de gewonden en de slachtoffers van de conflict in regio Nagorno Karabach.

 1. Activiteiten gehad in 2019

- In 2019 zijn we actief geweest in Armenië. In samenwerking met de voorganger van de Kerk People of God, Ashot Galstyan, is er maandelijks een voedselpakkettenactie gedaan voor 42 gezinnen met jonge kinderen die leven in armoede.


Afbeelding1.jpg

Afbeelding2.jpg

- De kinderen krijgen behalve eten voor een maand ook een naschoolse opvang, bijlessen in computer en soms muziek. Door sport en spel wordt de algemene ontwikkeling van kinderen bevorderd en kunnen de dagelijkse strijd tegen armoede tijdelijk vergeten.


18839827_704244433095763_672895904178403967_o.jpg

18813269_704244106429129_8888221367041271585_n.jpg

- Er zijn maaltijden georganiseerd voor de eenzame ouderen uit de buurt en stad Gyumri. Veel ouderen wiens kinderen niet voor hen kunnen zorgen zijn eenzaam en hun pensioen is niet toereikend. Hierdoor leven ze onder de armoedegrens. Gezonde warme maaltijden kunnen ze zich niet permitteren.

17855555_680803972106476_1526190365686866667_o (1).jpg

- Stookhout in de koude maanden

IMG_2371.JPG

IMG_2367.JPG

- Zomerkampen landelijk georganiseerd waarbij ook de kinderen deel kunnen nemen wiens ouders geen financiën hebben om voor het kamp te betalen.

18921899_705249262995280_4542480802857562857_n.jpg

18881942_705249622995244_4560319807311946897_n.jpg

 1. De Balans en Staat van Baten/Lasten 2019

  balans.jpg