De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Calling Voice met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting Calling Voice verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Stichting Calling Voice worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Stichting Calling Voice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Stichting Calling Voice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Calling Voice opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Stichting Calling Voice alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Calling Voice niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Stichting Calling Voice worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Calling Voice uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting Calling Voice onderhouden wordt afgewezen.